Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 24 august 2007

Imaginile sunt fotografiate de către noi, în catacombele din Roma şi nu numai, în anul 2000

catacomba_3_sf-altar.jpg

catacomba_1.jpg

catacomba_2.jpg

Aici este locul în care au stat legaţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel înainte de martiriu:

martiriaj_sfappavel-si-petru.jpg

Masterand Bogdan-Ioan

Read Full Post »

Taină(sonet)

În ceasaurile lungi de rugăciune,

Când arde viaţa mea ca o făclie,

Când mă topesc ăn flacăra cea vie,

Ca să plinesc a dragostei minune.

Stă sufletul tăcut şi nu mai ştie

De ce cuvintele îi par nebune;

Şi -n loc de stihuri nu mai poate spune,

Decât numele tău prea scump, Marie!

Îl murmură mereu cu gust de miere,

În cântec lin de dincolo de fire,

Mai dulce decât orice mângâiere;

Mai desfătat ca orişice iubire,

Mai tainic decât orişice tăcere,

Mai strălucit ca orice preamărire

Zorica Laţcu Teodosia monahia

±

Bucurie

Ca sufletul de schimnic în pustie,

Adânc pătrund în tine, Bucurie!

Străbat încet cărările deşarte,

Încolo, înspre miezul tău, departe.

Mă biciuieşte vântul Tău fierbinte,

Rupând bucăţi din slabele-mi veşminte:

Mă bate soarele cu raze grele

Şi seceta-mi brăzdează cute-n piele;

Mi-a ars dogoarea frigurilor chipul,

M-a fript la tălpi cu foc uscat nisipul.

Ca sufletul de schimnic în pustie,

Petrec adânc în tine, Bucurie!

Când lutul meu se mistuie-n dogoare,

În duh trimiţi mireasmă de răcoare.

Când sufletul mi-e foc fără prihană,

Îl potoleşti cu ploile de mană…

Când buzele îmi tremură, uscate,

În duh reverşi cuvinte luminate;

Şi când de sete sufletul îmi moare,

Ţâşnesc din Tine tainice izvoare.

Ca sufletul de schimnic în pustie,

Te preamăresc, Izvor de bucurie!

Zorica Laţcu Teodosia monahia

±

Filă de acatist

Bucură-te, leagăn alb de iasomie,

Către care-n roiuri fluturii coboară,

Bucură-te, raza stelei din vecie,

Şipot care curge lin cu apă vie,

Bucură-te, Maică pururea Fecioară,

Dulcea mea, Marie.

Bucură-te, floare fără de prihană,

Albă ca argintul nopţilor de vară,

Spicul cel de aur veşnic plin cu hrană,

Mirul care vindeci orice fel de rană,

Bucură-te, Maică pururea Fecioară,

Ploaia cea de mană.

Bucură-te, brazdă plină de rodire,

Munte sfânt, în care s-a-ngropat comoară,

Bucură-te, Maică pururea Fecioară,

Blândă fericire.

Bucură-te, mărul vieţii care-nvie,

Pomul greu de roadă-n plină primăvară.

Bucură-te, iarăşi, ţărm de bucurie,

Dintru care curge miere aurie,

Bucură-te, Maică pururea Fecioară,

Sfânta mea Marie.

Zorica Laţcu Teodosia monahia

±

Cerul

Un cânt liturgic pieptul îmi străpunge,

Mă strânge gândul, visul nu mi-ajunge!…

Aş vrea cuvântul forme noi să prindă,

Făptura mea să fie în oglindă,

Şi înlăuntru şi în afară, veşnic

Altar, aprinsă în al vieţii sfeşnic,

Focar, să prind ginganta-ntretăiere

A tot ce-i viu între neant şi sfere…

……………………………………………

Şi-acum în urma cântului uitat,

Vin să v-aduc adâncul revelat

In trupul ars de negură şi jar

Şi bântuit de duhuri şi de har;

C-am încercat s-apun în veşnic eu,

Şi-am înflorit în cer şi Dumnezeu.

Din anii grei, prin tot ce am trecut,

Rotiri de îngeri, temple…îmi stau scut

Aiud, 1956

Fericitul Ilie Mocanu

±

Nuntă-n Cer

Plinitu-s-a…al nunţii ceas,

Mireasma trupului ceresc

Şi ritmul muzicii în glas…

Copii cuminţi, îngerii vin

Să-şi ia în cupe de argint

Şi pe aripe mărgărint

Din viu izvor de daruri plin.

Să-şi umple cupele de aur

Şi inimile de nectar

Din faţa Domnului de Har

Să-l poarte-lumilor tezaur

Mireasa cântă-n serafimi

Coroane, sfere vin şi vin…

…De-ale făpturii flori, e plin

Cerul purtat de heruvimi.

Zarca Aiud, 1963

Fericitul Ilie Mocanu

………………….

Bogdan-Ioan

Read Full Post »

În ultimii ani pe canalele de informare există o adevărată manie a talk-show-urilor. În cadrul acestor întâlniri se pune o temă, un moderator şi sunt invitaţi tot felul de persoane şi unde se discută ……..se discută………se discută. Astfel persoane reprobabile atât din punct de vedere moral cât şi intelectual devin eroi naţionali, modele de urmat.

Putem spune că aceste talk-show-uri au devenit adevărate căi de „catehizare” ale omului contemporan. Se discută de mamă, de tată, de religie, de ţară, de starea oului, de starea naţiei etc.

De multe ori aceste discuţii se transformă în adevărate „ciorbe mediatice” în cadrul cărora informaţia pusă ca temă sau motto nu mai are nici o relevanţă în iconomia „dialogului”. Găsim pe piaţa media mai multe specii de talk-show-uri. În ultimul timp cea mai mediatizată emisiune este cea a Domnului Tatulici în cadrul căreia se „aprofundează” teme din cele mai diverse şi în cadrul cărora moderatorul cu aureolă de justiţiar îşi dă cu părerea ca şi cum ceilalţi invitaţi ar fi la interogatoriu.

De cele mai multe ori talk-show-ul cu pricina se transformă într-o ceartă generală, pumni în ochi, palme peste ceafă (eufemistic vorbind) ridiculizându-se tema pusă în discuţie. Psihologia este una tipic de dezinformare şi ridiculizare mediatică. În timpul unei astfel de discuţii moderatorul pune astfel întrebările în aşa fel încât interlocutorul nu poate da un raspuns concret, ci doar poate mima.

Moderatorul nu vine cu întrebări limpezi, în urma cărora telespectatorul să se lămurească, ci foloseşte atacul subtil pentru a încâlci tema şi a o arunca în braţele ridicolului. Astfel de discuţii se poartă zi de zi pe posturile tv. Deci ne punem întrebarea: Ce vedem aici, manipulare sau informare?

Bogdan-Ioan

Read Full Post »

Odată cu iniţierea discuţiilor pe marginea noii legi a învăţământului zilele acestea au început dezbaterile cu sindicatele din învăţământ pe marginea obligativităţii menţinerii religiei ca materie din trunchiul comun de la clasele 1 pana la 12. Discuţiile se pare că au luat o altă întorsătură ajungându-se acum să se discute despre oportunitatea menţinerii religiei ca materie obligatorie la clasele I-VIII (cf.Europa FM ) .

In urma discuţiilor se pare că s-a ajuns la un punct comun provizoriu care stipulează că religia va deveni un fel de cenuşăreasă a sistemului de învăţământ argumentându-se faptul că aceasta îndoctrinează copiii şi nu le lasă liberatatea de conştiinţă. Principalii artizani ai acestor hotărâri sunt reprezentanţii sindicatelor din învăţământ FSLI şi Spiru Haret.

Analizând faptele din ultimii 2 ani cu privire la situaţia religiei din şcoli se observă loviturile graduale cu care cei cu „libertate de conştiinţă” le-au aplicat Bisericii Ortodoxe dar şi celorlalte culte. Problema nu se găseşte în oportunitatea sau inoportunitatea situării religiei ca materie obligatorie în trunchiul comun, ci în imposibilitatea multora din organizaţiile atee de a pătrunde în şcoli cu ideile lor.

Expun aici stirea in caz ca link-ul va dispare:

Discutii intre Ministerul Educatiei si sindicalisti pe tema religiei in scoli

Studiul religiei in scoli continua sa genereze polemici.

Expertii MinistErului Educatiei si cei ai sindicalistilor din FSLI si Spiru Haret tind sa accepte scoaterea religiei din rindul materiilor comune si sa lase la latitudinea fiecarei scoli studiul acestei discipline.

Actuala lege a invatamintului stabileste că religia se invata obligatoriu de la clasa 1 pina intr-a 12-a.

In discutie se afla acum o varianta de modificare a legii, in sensul ca religia să devina optionala pentru elevii de liceu.

Federatia Nationala a Educatiei Nationale NU participa la discutiile pe marginea modificarii legii invatamintului.

Sindicalistii spun că propunerile ar fi trebuit supuse consultarilor cu toti partenerii sociali, intr-o perioada mai lunga de dezbateri.

Chiar si in aceste conditii, responsabilii din invatamint au de rezolvat mai multe probleme controversate.

Directorul executiv al Asociatiei Solidaritatea pentru Libertatea de Constiinta, Remus Cernea, spune că studiul religiei nu ar trebui sa fie un prilej de îndoctrinare a elevilor, ci acestora trebuie sa li se respecte dreptul la informatii neutre.

In acelasi timp, Remus Cernea atrage atentia asupra faptului că nimeni nu poate fi obligat sa studieze religia, dar in acest moment, elevii nu stiu că au dreptul sa aleaga.

O alta problema pe care trebuie s-o rezolve noua lege a invatamintului este cea a elevilor de alte confesiuni.

In Romania exista 18 culte recunoscute oficial, dar elevii de altă religie decit cea ortodoxa nu sunt bine vazuti, afirmă Remus Cernea.

Bogdan-Ioan

Read Full Post »